Radno vreme radnim danima 09-16h

+381 12 540 920

Đure Đakovica BB, Požarevac, 12000

prodaja@eurocoin.rs

Đure Đakovica BB, Požarevac, 12000

Radno vreme radnim danima 09-16h  

+38112540920

prodaja@eurocoin.rs

 

Često postavljana pitanja

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenjaGameCenter.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.
USLOVI KORIŠĆENJA

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove.

    Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.

 Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

   Dobrodošli na sajt GameCenter.rs. GameCenter vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno navedenim Uslovima korišćenja.

   Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i uslugeGameCenter .rs.

   Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na

   sopstvenu odgovornost.

   Prilikom korišćenja sajta ili naručivanja proizvoda preko sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima i svrhom i načinom obrade Vaših  ličnih       podataka molimo Vas da ne koristite sajt. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu: prodaja@eurocoin.rs ili adresu sedišta E-     service: Đure Đakovića bb, 12000 Požarevac, odnosno putem broja telefona: 062 511 901.

      Gamecenter ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao ove Uslove; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko Veb-sajta iz             

   opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja Veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Veb-sajtu         zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

     Korišćenje Veb-sajta

   Korišćenjem sajta i naručivanjem proizvoda  prihvatate da:

koristite sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;

nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;

navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

    Naručivanjem proizvoda preko sajta pristajete da Gamecenter upotrebljava Vaše  podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno.           Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći daizvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko Veb-sajta, potvrđujete da imate     više od 18. godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

OPŠTE ODREDBE

      GameCenter.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod).

    Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

    GameCenter administrira ovu lokaciju iz svoje kancelarije u Požarevcu.

   Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj

   nezakonit je zabranjeno.

  Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima

  ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije.

  Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona.

  Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

  GameCenter može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta.

  Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući.

  Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

MATERIJAL KOJI PROSLEĐUJE KORISNIK (KOMENTARI I DRUGI SADRŽAJI)

   Lični podaci koje prosledite sajtu GameCenter.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži.

  Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u

  suprotnosti s bilo kojim zakonom.

  Gamecenter na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže.

  Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati.

  GameCenter.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i

  sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

  Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti

  prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

VEZE KA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

   Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju.

  GameCenter.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

  Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo

  kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem.

  Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

NARUČIVANJE I PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE

   Poručivanje je prvi korak u kupovini preko Veb-sajta. Kako biste poručili proizvode preko Veb-sajta, morate da budete registrovani korisnik.

  Registrovanjem ćete dobiti korisničko ime kojim ćete ubuduće pristupati Veb-sajtu prilikom poručivanja.Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete odabrati dva

  načina plaćanja:

gotovina

preko računa

platnom karticom

   Gamecenter zadržava pravo da otkaže kupoprodaju ukoliko mu se učini da je došlo do nekih nepravilnosti u procesu naplaćivanja.

  Isporuka proizvoda vrši se isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen. Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarima.

  Gamecenter zadržava pravo na izmenu cena i dostupnost proizvoda bez predhodnog obaveštenja. Ipak Gamecenter neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše

  porudžbine.

  U skladu sa zakonom imate pravo do odustanete od kupovine proizvoda kupljenih preko Veb-sajta bez obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod

  isporučen. U slučaju da odustanete od kupovine Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od kupovine vratite

  Gamecenter-u kupljene proizvode.

  Gamecenter je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za proizvode, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana  tim što može da 

  odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali proizvode Gamecenter-u u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

  Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun koji ćete navesti.

  Napominjemo da je moguće odustati od kupovine proizvoda koji su vraćeni u originalnoj amabalaži, koji nisu korišćeni ili oštećeni i koji sadrže sve dodatke i propratnu   

  dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun. 

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio gotovinom u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Gamecenter  je u obavezi da izvrši  

  povraćaj sredstava korisnika.

ISPORUKA

Isporuka proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje. Gamecenter se obavezuje da će proizvodi  biti isporučeni najkasnije pet radnih dana od dana poručivanja. Svi proizvodi koje su naručeni do 12h svakog radnog dana, biće dostavljeni najkasnije u roku od dva radna dana na adresu kupca. Uobičajeno vreme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Srbije.

Do odstupanja i produženja roka za isporuku moze doći ukoliko primalac nije na adresi u prilikom pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom naručivanja proizvoda, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje Gamecenter ne može da utiče.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite, i u najkraćem roku (bez odlaganja) prijavite eventualne nepravilnosti.

 Cena isporuke se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe.

GARANCIJA

Gamecenter jemči da su svi proizvodi iz njegvovog asortimana originalne robne marke. Gamecenter u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, Gamecenter će izvršiti zamenu proizvoda novim ili će Vam vratiti novac.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda  koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Gamecenter-a.

REKLAMACIJA I ZAMENA PROIZVODA ZA DRUGI

    Reklamacije na kupljene proizvode možete da izjavite u jednoj od naših prodavnica, elektronskim putem na email adresu: prodaja@eurocoin.rs ili preko broja telefona:         062511901.

   Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i 

   sl.),

   kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom. Prilikom dostavljanja proizvoda dužni ste da dostavite ambalažu.

   Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno

   saopštićemo     Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili

   elektronskim putem         odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i

   konkretan predlog i rok za rešavanje     reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

   Ukoliko ste nakon prijema pošiljke utvrdili da Vam je stigao pogrešan artikal ili želite da zamenite artikal za drugi, molimo Vas da ne otvarate artikal,  postupite po niže       opisanim procedurama.

  Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  - Broj porudžbine (nalazi se u svim automatski generisanim mailovima koje ste primili)

  - Broj Vašeg računa-otpremnice

  - Šifru i/ili naziv artikla koji želite da zamenite

  - Šifru i/ili naziv artikla za koji želite da zamenite (proverite da li se na sajtu može poručiti, jer ako se na sajtu ne može poručiti onda taj artikal trenutno nemamo na

    stanju)

  - Tražene pošaljite e-mailom na prodaja@eurocoin.rs sa Subjectom “Zamena artikla – porudbina br. ___”.

  Nakon toga, vrši se fizička provera u kom maloprodajnom objektu je dostupan željeni artikal, odnosno željeni artikal nakon čega dobijate instrukcije na Vašu email 

  adresu koji su tačni koraci zamene.

   Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima korisničke podrške putem poziva ili slanja maila kako je gore navedeno, ne možete

   samoinicijativno menjati u nekom od maloprodajnih objekata Gamecentera ili slati na adrese koje su navedene na računu-otpremnici. Poručeni artikal nije moguće

   menjati ukoliko je  đotvoren , odnosno prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti proizvod u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju.

   ROK ZAMENE

  Rok za zamenu veličine artikla ili zamene za drugi je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

  NAPOMENA: Zamena artikala važi samo za online porudžbine, ne I za artikle u kupljenje u radnji.Troškove zamene robe snosi kupac.